BASIC

– samostalno popunjavanje tabele sa informacijama o artiklima za prodaju i slanje – usluga prodaje 5€ po artiklu.

5€ po artiklu

BASIC paket podrazumeva uslugu prodaje i naplaćuje se 5€ po jednom artiklu za minimalno 20 artikala.

PRO

– usluga prodaje 5€ po artiklu
– ulistavanje artikala – popunjavanje tabele sa informacijama o proizvodima od strane HES tima 1€ po artiklu

6€ po artiklu

PRO paket podrazumeva uslugu prodaje plus dodatnu uslugu ulistavanja artikala koja podrazumeva popis i kontrolu stvari za prodadju upisivanjem: brenda, stanja, cene, veličine, boje, materijala i dimenzije (opiciono). Cena PRO paketa iznosi 6€ po artiklu – usluga prodaje 5€ + ulistavanje 1€.

HIGH

– dolazak na kućnu adresu po artikle za prodaju 1€ po km
– ulistavanje artikala – popunjavanje tabele sa informacijama o proizvodima od strane HES tima 1€ po artiklu
– usluga prodaje 5€ po artiklu.

6€ po artiklu

HIGH paket podrazumeva najviši nivo usluge, dolaska na kućnu adresu. Cena HIGH paketa iznosi 6€ (kao u PRO paketu) plus 1€ po kilometru. Minimalan broj artikala za ovu uslugu je 30.

* usluga prodaje na HES-u podrazumeva premium uslugu prodaje i to – kontrola artikala, slikanje, modela, oglase za prodaju, komunikaciju sa kupcima, naplatu, pakovanje, ambalažu, slanje i isplatu zarade.